Professional Loudspeakers & Mics - Electro-Voice

Share

Wired Install Microphones

Models

PC Boundary
Multi‑pattern boundary layer microphone

PC Boundary Satellite
Multi‑pattern boundary layer microphone

PC Desktop
Multi‑pattern desktop microphone

PC Sat-5/PC Sat-12/PC Sat-18

PolarChoice Podium
PolarChoice series podium microphone

PolarChoice Satellite
Multi‑pattern desktop microphone

RE90B
Half‑cardioid pattern boundary layer microphone

RE90H
Cardioid pattern hanging microphone

RE90P
Cardioid pattern gooseneck microphone

RE920
Horn & instrument microphone

RE92H
Cardioid pattern hanging microphone w/HPF

RE92L
Cardioid pattern lavalier microphone

RE92Tx
Directional lavalier microphone

Downloads

Name Language Size Date
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog EN 15.43MB Apr 2, 2019
Microphone Catalog 2020 EN 10.97MB Jul 3, 2020
Name Size Date
Broadcast Mics, Studio Mics, EC Declaration of Conformity 567KB Dec 18, 2019
Environmental Compliance Document 148KB Oct 3, 2017
RE3 Accessory Family EC Declaration of Conformity 499KB Mar 29, 2019
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
EU–MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ TAL-UE (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
EU-CONFORMITEITSVERKLARING (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
IZJAVA EU O SKLADNOSTI (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (REG000708003) 499KB Mar 29, 2019
Name Language Size Date
PC Boundary Multi-Pattern Engineering Data Sheet EN 1.03MB Mar 21, 2012
PC Boundry Satellite Engineering Data Sheet EN 1.04MB Mar 11, 2014
PC Desktop-18RD Engineering Data Sheet EN 1.04MB Mar 21, 2012
PC Desktop-5 PC Desktop-12 PC Desktop-18 Engineering Data Sheet EN 918KB Mar 21, 2012
PC Sat-5 PC Sat-12 PC Sat-18 Engineering Data Sheet EN 866KB Mar 21, 2012
PolarChoice Technical Data Sheet EN 109KB Dec 26, 2007
RE90B BW Engineering Data Sheet EN 525KB Mar 21, 2012
RE90H RE90HW Engineering Data Sheet EN 336KB Mar 21, 2012
RE90P-12 RE90P-18 Engineering Data Sheet EN 299KB Mar 21, 2012
RE920Tx Engineering Data Sheet EN 315KB Nov 13, 2015
RE92H RE92HW Engineering Data Sheet EN 465KB Nov 13, 2015
RE92L Engineering Data Sheet EN 284KB Nov 13, 2015
RE92TX Engineering Data Sheet EN 294KB Nov 13, 2015
Name Language Size Date
RE3 Flyer EN 1.68MB Feb 7, 2019
Name Language Size Date
PolarChoice PC Plus Drilling Template EN 49KB Mar 22, 2012
RE3 UHF Wireless Installation manual EN 3.25MB Dec 20, 2018
RE3 UHF Wireless Installation manual DE 4MB Jun 16, 2020
Name Size Date
courtneystage 550 162KB Nov 2, 2015
courtney1 550 274KB Nov 2, 2015

Boundary Satellite-trans

PC FLSeries 18 woscrn 5oc-trans

PC WiredBoundary-trans

PC XLR 18 woscrn 5oc-trans

PCDesktop 12 7oc-trans

PCPlus 12 woscrn 5oc-trans

PCPlus 5 woscrn 5oc-trans

PCSatellite 18 7oc-trans

RE90B-trans

RE90H-trans

RE90P12-trans

RE90P18-trans

RE920TX jpg-trans

RE92H-trans

RE92L mic-trans

RE92TX-trans

id-2246 product-PCSatellite 12 7oc

id-2246 product-PCSatellite 18 7oc

id-2246 product-PCSatellite 5 7oc

Name Language Size Date
Service Policies for the Americas EN 274KB Mar 26, 2019
EMEA BT Service Policies EN 492KB Mar 26, 2019
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business EN 57KB Nov 26, 2014
Service Policies for Asia/Pacific Rim EN 2.62MB Sep 4, 2018
Service Policies for China EN 229KB Apr 25, 2013
Allgemeine Lieferbedingungen DE 184KB Nov 30, 2016
Name Language Size Date
Audio 101 - Basic Audio Terminology EN 2.74MB Dec 13, 2012
Audio 101 - Loudspeaker Basics EN 3.02MB Dec 13, 2012
Audio 101 - Microphone Basics EN 4.25MB Dec 13, 2012
Audio 101 - Wireless Microphone Basics EN 3.52MB Dec 13, 2012
Microphone Facts- Axial Response EN 1.36MB May 3, 2012
Microphone Facts- The New Model 666R Joins the 666 Family EN 1.38MB May 3, 2012
PA Bible 03: Microphone Types EN 462KB Dec 26, 2007
PA Bible 08: Microphone Techniques EN 604KB Dec 26, 2007
PA Bible 15: Barrier Miking EN 254KB Dec 26, 2007
The EV PA Bible EN 1.14MB Dec 26, 2007
The PA Bible Chapter Zero EN 1.14MB Jun 11, 2018
sprites_global sprites_ev